Gjennom diskusjon i plenum og innlegg fra foredragsholdere med teoretisk kunnskap og erfaring fra praktisk anvendelse, tar kurset sikte på å belyse hvordan den bergmekaniske teorien kan omsettes til praksis.

Kurset vil omhandle litt grunnleggende bergmekanisk teori, og vil deretter presentere hva som finnes av målemetoder og instrumentering, diskutere prinsippene og virkningen av mulige sikringsmetoder, samt vise konkrete prosjekteksempler der utfordringer er håndtert ved hjelp av bergmekaniske prinsipper.

Prosjekteksemplene spenner fra anvendelse i olje og gass virksomhet, via gruveindustri og vannkraft, til sivile samferdselsanlegg. Se flere opplysninger på Teknas hjemmeside, tekna.no

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!