- MEF støtter allmenngjøringsprinsippet, som skal garantere at alle arbeidstakere innenfor en bransje lønnes i henhold til tariffavtalen for denne bransjen. Dette er ett av de mest sentrale virkemidlene vi har mot sosial dumping, særlig for å sikre lønns- og arbeidsvilkårene til arbeidstakere fra utlandet som er på midlertidig tjenesteoppdrag i Norge.

-Begrepet sosial dumping brukes om konkurranse hvor arbeidstakeres arbeidskraft tilbys på lønnsvilkår som ligger langt under det som ellers gjelder i en bransje. Allmenngjøringsforskrifter er som nevnt særlig relevante for utenlandske arbeidstakere som arbeider i Norge.

- Reno Norden AS er medlem av MEF, og har tariffavtale. MEF er ikke kjent med noen lønnsforhold i denne bedriften som dreier seg om sosial dumping, avslutter Johannesen.

Om MEF

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) er en frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon som representerer ca. 1.950 små, mellomstore og store bedrifter med ca. 27.000 arbeidstakere. Hovedtyngden av medlemsbedriftene driver maskinell anleggsvirksomhet, men forbundet organiserer også skogsentreprenører, brønnborere og gjenvinnings- og avfallsbedrifter. Samlet omsetter medlemsbedriftene for i overkant av 52 milliarder kroner i året. Forbundet har egen hovedavtale med LO samt to landsdekkende tariffavtaler. MEF står utenfor NHO.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!