Kontrakten innebærer at Mesta Drift AS får driftsansvaret for 775,7 km veg i Valdres. Vegnettet består av drøyt 140 km riksveg, 606 km fylkesveg, som Vegvesenet administrerer for Oppland fylkeskommune, og 28 km gang- og sykkelveger. Trafikkmengden på vegene varierer fra 7500 kjøretøy i døgnet i gjennomsnitt på deler av E16 til under 100 kjøretøy i døgnet på de minst trafikkerte fylkesvegene.

Arbeidet som Mesta Drift AS skal utføre for Statens vegvesen fra høsten av omfatter all brøyting, strøing, salting osv. om vinteren, trafikkberedskap, drift av grøfter og stikkrenner, lapping av faste dekker og generelt renhold. Entreprenøren skal også ha ansvaret for inspeksjoner og enklere vedlikehold av bruer, drift og vedlikehold av murer, støyskjermer, rekkverk, kantstein, skilt, rasteplasser osv.

Mesta Drift AS fikk kontrakten etter en åpen tilbudskonkurranse. Tilbudet deres var på litt over 145 millioner kroner. Tronrud Anlegg AS, som har denne kontrakten nå, hadde nest laveste tilbud på ca 146,7 millioner kroner.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!