Arbeidene omfatter montering av komplett lysanlegg for både vei og gang-/sykkelvei. Langs tilførselsveiene skal det også monteres omlag 150 lysmaster. I tillegg omfatter arbeidet montering av kabelbroer i tunellen, jordingsanlegg, nødkiosker og bygging av radiomast. Selve elektroarbeidet i tunnelen blir sendt ut på eget anbud senere.

Tunnelen er 4080 meter lang og har en hellingsgrad på ca. fem grader. Daganlegget er cirka 1500 meter langt. Mellom to og fire Mestaansatte vil være involvert i prosjektet i perioder fra september i år til august neste år.

- Vi ser frem til et hyggelig samarbeid med Veidekke i dette prosjektet og tar mål av oss til å være i posisjon for å vinne elektroanbudet for tunnelen når anbudet for dette blir utlyst senere, sier distriktssjef i Mesta Elektro, Jarle Sørås.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!