Arbeidet utføres som et ledd i Jernbaneverkets oppgradering av banenettet i Norge, og strekningen på Dovrebanen får etter dette et langt bedre utseende i tillegg til forbedret vannavløp og drenering.?

- Dette gir også mindre forurenset avrenning fra banen og sikrer også banelegemet mot utvasking, sier anleggsleder i Mesta Drift Åge Olsen.

Om lag fem Mesta-ansatte vil være involvert i arbeidet med prosjektet som startet opp 18. mai.? - Vi skal ferdigstille arbeidet 15. oktober neste år og har hatt en god start på prosjektet.

- Utfordringene ligger i at arbeidet pågår tett opp til en trafikkert jernbanestrekning og vi har lagt mye vekt på å gå igjennom alle sikkerhetskrav byggherren setter med alle involverte parter i prosjektet, sier Olsen.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!