Konsernet har en jevn og god drift med et resultat som er noe bedre enn på samme tid i fjor, skriver Felleskjøpet Agri i en pressemelding. Maskinområdet har løftet seg, butikk er godt i rute, og de fleste datterselskapene har god utvikling, heter det videre. Totalt sett er selskapets drift tilfredsstillende. Konsernets omsetning hittil i år er 5.276 mrd NOK som er noe lavere enn fjoråret.

Markedsleder

Innenfor kjernevirksomheten er utviklingen i maskinområdet positiv etter fjorårets omstruktureringer, og John Deere er igjen markedsleder. Ettermarkedssektoren viser også en fin utvikling. Innen datterselskapene er det spesielt Stormøllen og Grønt som leverer gode resultater. Felleskjøpets eget eiendomsselskap, Agri Eiendom AS har også hatt en fin utvikling de siste årene.

Utviklingen innen et par av datterselskapene er utfordrende, spesielt Rishaug Anleggsmaskiner som opererer i en bransje der markedet har vært krevende de siste årene. Konsernets arbeid med å redusere kapitalbinding i balansen, viser en fortsatt positiv utvikling.

- Vi er godt fornøyd med en jevn og tilfredsstillende utvikling, konsernet sett under ett. Framover er vår hovedoppgave å sørge for tilstrekkelig fokus og gjennomføringskraft innen tonnvareområdet for å sikre våre medlemmer optimale resultater. Vårt industristrukturprosjekt er ett av tiltakene som skal gi god effekt framover, sier fungerende adm. dir. Terje Johansen.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!