Ved Trondheim

Her er det anleggsstans i byggegropa ved Strandvegparken, hvor entreprenør NCC er i gang med å bygge betongtunnelen, ny jernbanebru og ny gang- og sykkelundergang under jernbanen.

Likevel er det noe aktivitet som vil foregå i uke 29 og uke 30. De to siste trebygårdene løftes og flyttes til en midlertidig lagringsplass. Dette vil skje i uke 29. I tillegg vil en murbygning som står midt i blant trehusene rives i slutten av uka. Arbeidet med å bygge ferdig den store overløpskummen i Kirkegata fortsetter på dagtid gjennom ferien. Omlegging av vann- og avløpsledninger og kabler i gatekrysset Gamle Kongevei - Kirkegata starter rett over ferien, dvs. fra rundt 2. august.

Ved fjelltunnelen er det stans i betongarbeidene de neste to ukene. Entreprenør Skanska har støpt brudekket på Gildheimbrua og det skal nå stå i fred og herdes de neste ukene. Det blir stopp i drivingen av østgåene rampetunnel i uke 29 og 30. Men de starter i samme periode å sprenge ut forskjæringen til hovedløpene av tunnelen i traseen av Innherredsveien som er stengt mellom Q-Free og Nidar.

Ved Stjørdal

I Værnestunnelen vil det være redusert aktivitet de neste to ukene, men litt betongarbeider vil foregå i hele perioden. Entreprenør Mesta støper bunnplata i tunnelen under taksebanen. Her var det i år 2000 støpt en betongplate som forberedelse til bygging av nytt tunnelløp, men denne betongplaten må forlenges i retning nord og sør.

I Tangtunnelen vil det også være redusert aktivitet de neste to ukene, men litt betongarbeider vil foregå i hele perioden. Entreprenør Reinertsen fortsetter å støpe bunndekke, vegger og tak i betongtunnelen og jobber seg fra nord mot sør.

Entreprenøren Grunnarbeid har rigget seg til, men starter ikke opp anleggsarbeidet før etter disse ferieukene for å starte med vegarbeidene på E6 fra Værnes til Havnekrysset.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!