- I løpet av de neste tre årene skal Statens vegvesen bygge to tunneler, nytt lokalvegsystem på Økern og ferdigstille ny Økern T-banestasjon - samtidig med at rundt 100.000 biler passerer området hver dag, sier kommunikasjonsrådgiver Rikke H. Brouer.

Betydelig redusert fremkommelighet helgen 9.-12. juli

For å sikre fremkommeligheten for trafikantene i området mens Østre Aker vei er stengt har Statens vegvesen bygget et forsterket lokalvegsystem på Hasle, Valle og Ulven. Dette vegsystemet skal kobles på det eksisterende vegsystemet i løpet av helgen 9.-12. juli.

- Fra fredag 9. juli kl. 2000 til mandag 12. juli kl. 0600 vil det bli betydelig redusert fremkommelighet i hele Økern-området. Statens vegvesen anbefaler derfor sterkt at trafikantene velger andre ruter eller fremkomstmidler denne helgen, sier Brouer.

Mye ny skilting

- Trafikkomleggingen er veldig komplisert og skjer i et av Oslos mest trafikkerte områder. Sikkerheten til trafikanter og anleggsarbeidere er imidlertid høyt prioritert. Vi ber derfor trafikantene om å være oppmerksomme på nye skilt og nedsatt fartsgrense.

Fra mandag morgen og frem til 2013 stenges en 400 meter lang strekning av Østre Aker vei og erstattes av 1,5 km nybygd midlertidig veg.

- Det midlertidige vegsystemet er bygd for å tåle samme trafikkmengde som Østre Aker vei. Likevel må bilistene regne med kødannelser og forlenget rushtid, blant annet på grunn av nedsatt fartsgrense og lengre kjøreveg, forteller Brouer.

Hun legger til at det erfaringsvis er mye kø rett etter endring av kjøremønster. Etter hvert vil imidlertid trafikantene venne seg til de nye vegene, slik at det blir mindre kø og trafikken flyter bedre.

Endringer i kollektivtilbud og gang- og sykkelveg

Flere bussholdeplasser i Økern-området vil bli flyttet som følge av trafikkomleggingen. Informasjon om holdeplasser og rutetider finnes på www.ruter.no og www.trafikanten.no. Endringer på gang- og sykkelvegnettet vil bli skiltet.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!