E39 er en viktig transportåre langs kysten på vestlandet. Dagens trase har dårlig standard med blant annet smal veibane, stor stigning og mangel på forbikjøringsmuligheter. Nå skal Veidekke bygge 5,5 km ny stamvei med fartsgrense 80 km/t fra Indre Torvund til Teigen.

Oppdraget omfatter bygging av 2,9 km ny vei i dagen, den 2,5 km lange Noreviktunnelen, 910 meter adkomstveier, 1160 meter private veier og 250 meter gang- og sykkelvei. Det inngår også fire mindre bruer/kulverter og to portaler.

Arbeidene starter opp allerede i august, og skal være avsluttet innen 30. august 2012. På det meste vil 50 mennesker jobbe på prosjektet fra Veidekke inkludert underentreprenører.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!