I Nasjonal Transportplan er det lagt opp til å utvikle nye kontraktsformer der drift, vedlikehold og utbygging av vegnettet kan inngå i en helhet. I regjeringens forslag til Nasjonal transportplan, og i Stortingets behandling av denne er både en strategi som vurderer lengre utbedrings strekninger i sammenheng, og bruk av nye kontraktsformer som kombinerer drift, vedlikehold og utvikling av vegstandard, trukket fram som virkemidler for å sikre god ressursutnyttelse og enhetlig høy standard. Det påpekes at dette vil være krevende, og at en slik gjennomføringsmodell bør utvikles i samarbeid med bransjen. Det melder Statens vegvesen i en pressemelding.

E6 Helgeland - utprøving av ny kontraktsform

Statens vegvesen har vurdert utbygging og utbedring av E6 Helgeland som et mulig område for utprøving av en ny kontraktsform. E6 Helgeland omfatter en strekning på 26 mil der ca 20 mil har behov for ny veg eller oppgradering av eksisterende veg. En slik utbedring og utbygging vil pågå over lang tid, ca 10 år, og ha en total kostnadsramme på ca 4 mrd kr.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!