Behovet for bedre veger og modernisering av jernbanen er stort. Budsjettene er i utgangspunktet for små. Når disse budsjettene ikke blir brukt opp, får dette negative konsekvenser for veg - og jernbanenettet i Norge.

MEF har aldri målt så stor ledig kapasitet i anleggsbransjen som høsten 2009. Deler av arbeidsstyrken har vært permittert i løpet av 2009. Det er oppsiktsvekkende at de offentlige budsjettene ikke blir utnyttet fullt ut.

I følge handlingsplanene til Statens vegvesen og Jernbaneverket er det mange prosjekter - både store og små - som skal gjennomføres i 2011 og i påfølgende år. I 2010 har MEF registrert at det tar tid før anbudene kommer ut. Første kvartal var det betydelig færre anbud ute enn på samme tidspunkt i fjor til tross for betydelig økning i budsjettene. Landsmøtet i MEF er urolig over situasjonen og stiller spørsmålstegn ved om det er for liten planleggingskapasitet og gjennomføringsevne.

Landsmøtet i MEF mener at det er viktig å bruke alle muligheter til å effektivisere planleggingsprosessene slik at disponible midler brukes opp og ber om at myndighetene tar tak i dette.

MEF-bedriftene i anleggsbransjen har kapasitet til å utføre arbeid for de pengene Statens vegvesen og Jernbaneverket ikke klarer å bruke opp.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!