Veidekkes omsetning i første kvartal ble 3 148 MNOK. Driftsresultatet ble -16 MNOK mens resultat før skatt ble -14,3 MNOK. Ordrereserven for konsernets entreprenørvirksomhet er på 12,1 mrd NOK. Som en konsekvens av endringer i den norske AFP-ordningen (avtalefestet pensjon), tilbakeføres tidligere avsetninger til AFP med en regnskapsmessig gevinst på 95 MNOK.

- Det er fortsatt utfordrende tider for vår næring med press på entreprenørmarginene. Men gode utsikter innen eiendomsmarkedet, det betydelige etterslepet i offentlige investeringer innen vei og bane, samt vår industrivirksomhets gode uttelling på årets asfaltkontrakter for Statens vegvesen, gir grunn til optimisme, fastslår konsernsjef Venold.

Entreprenørvirksomheten

En krevende markedssituasjon med overkapasitet og sterk priskonkurranse innen enkelte segmenter gir marginpress og svakere resultater. Den strenge vinteren har også bidratt til økte kostnader og lavere effektivitet innen produksjonen. Omsetningen i den samlede entreprenørvirksomheten ble i første kvartal 2 787 MNOK og resultatet 139 MNOK. Resultatmarginen endte på 5,0 %.

Industri

Også innen industrivirksomheten førte den strenge vinteren til noe lavere aktivitet for områdene pukk, grus og gjenvinning. Men årets første kvartal er uansett sesongmessig preget av lav aktivitet, og kvartalet er derfor regnet som et utgiftskvartal. Samlet omsetning for Veidekke Industri i årets første kvartal ble 252 MNOK (275 MNOK), og resultatet ble -127 MNOK (-180 MNOK).

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!