Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) har vært i vinden helt siden hun overtok stafettpinnen fra populære Liv Signe Navarsete (Sp) i fjor høst. Det skyldes ikke minst jernbanekaoset rundt Oslo i vinter og et stadig tøffere fokus på den norske veikvaliteten, både på drifts- og investeringssiden.

Under Stortingets spørretime i dag, fortsatte Meltveit Kleppa den ydmykende Canossa-gangen. Mens hun tidligere har fremhevet den rødgrønne regjeringens ekstrasatsing på vei og bane måtte hun denne gangen innrømme at etterslepet på veivedlikehold er stort til tross for økte bevilgninger de siste årene.

- Midler til vedlikehold av veiene har økt fra seks til ni milliarder, og selv om kvaliteten også er blitt bedre, er det fremdeles et stort etterslep å ta igjen. Dette skyldes ikke minst at veivedlikeholdet er blitt forsømt i mange år, sa Kleppa, ifølge NTB.

Hun la til at hun ville ta initiativ til en debatt om hvordan friske vedlikeholdsmidler kan skaffes til veie ved revideringen av Nasjonal transportplan.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!