I dag fikk samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) overlevert en rapport som evaluerer konkurranseutstettingen av drift og vedlikehold i Statens vegvesen. Det er Dovre Group som har laget rapporten på oppdrag fra Samferdselsdepartementet.

De første kommentarene fra statsråden er generelle, men hun lover å gå nøye gjennom rapporten og vil bruke både denne rapporten og en rapport fra Riksrevisjonen sist høst på å styrke drifts- og vedlikholdsarbeidet på veiene.

Evalueringen gjelder de såkalte funksjonskontraktene som kom etter at drift og vedlikehold av veiene ble konkurranseutsatt i 2003. Det gjelder den daglige driften av riks- og fylkesveinettet, inkludert gang- og sykkelveier og snørbøyting på vinterstid. De ulike funksjonskonraktene utgjør omtrent en tredel av den samlede omsetningen innen drift- og vedlikehold av veinettet som Statens vegvesen har ansvar for. De siste to tredjedelene gjelder asfaltering, veimerking, elektro og tungt vedlikehold, oppgaver som også er konkurranseutsatte.

Svakheter

Konsulentselskapet Dovre Group har funnet en rekke svakheter ved konkurranseutsettingen av drift og vedlikehold i Statens vegvesen. Selskapet slår fast at konkurranseutsetting ved hjelp av funksjonskontrakter fremstår som en velegnet tilnærming for å ivareta en viktig samfunnsoppgave.

Til tross for syv år med konkurranseutsetting må markedet for funksjonskontrakter og kontraktene i seg selv, betegnes som umodne. Men evalueringen antyder likevel at kvaliteten på drift og vedlikeholdet på veien er blitt bedre siden tiden før konkurranseutsettingen.

Statens kostnader gikk ned etter konkurranseutsettingen, men er nå på et noe høyere nivå enn før konkurranseutsettingen etter at prisene steg markant både i 2008 og i 2009. Ferske tall fra konkurranser i 2010 viser en fortsatt stigende trend.

Dårlig dag

Veidekke-sjef Terje Venold er en av de første som kommenterer rapporten på sin egen blogg på Veidekkes hjemmeside. Han mener rapporten om konkurranseutsetting av drift og vedlikehold av veinettet må være en skuffelse for kritikerne av ordningen. I sin blogg "Terjes Tanker" tar han for seg rapporten og peker på at både Statens vegvesen, Riksrevisjonen og andre kritikere av konkurranseutsettingen må ha en dårlig dag. Han mener rapporten er en seier for entreprenørene og deres argumentasjon.

Venold peker på at rapporten heller ikke følger Riksrevisjonens argumentasjon om at veivedlikeholdet har for dårlig kvalitet.

Veidekke-direktøren er kanskje mest fornøyd med at Dovre-rapporten forklarer kostnadsveksten innen vedlikehold med økt kompleksitet og kontraktenes omfangsvekst.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!