Regjeringen varslet i Nasjonal transportplan en gjennomsnittlig årlig innsats på en milliard kroner til rassikring i 10-årsperioden 2010-2019. Disse midlene blir fordelt med halvparten på riks- og halvparten på fylkesveinettet.

Samferdselsminister Magnhil Meltveit Kleppa la på pressekonferansen i dag vekt på at mer rassikre veier gir færre ulykker, mer pålitelig transport og reduserte kostnader for folk og næringsliv.

I 2010 er det ikke tilstrekkelig med ferdige planer for å nå målet, heter det fra Samferdselsministeren. Det er derfor satt av 850 millioner kroner til særskilte rassikringstiltak. Beløpet er allikevel en økning på nær 410 millioner kroner sammenliknet med saldert budsjett for 2009. For 2010 er rassikringsmidlene fordelt med 350 millioner kroner til riksveinettet og 500 millioner kroner til fylkesveiene.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!