Etappen inngår i utbyggingen av E45 til motorvei og Vänerbanan til dobbeltsporsjernbane og består av å bygge 2,5 km dobbeltspor der omfattende grunnforsterkningsarbeid med KC-peler inngår.

- Vi er glad for at vi får være med og bygge ytterligere en etappe på Vänerbanan. Prosjektet varer i to år og kommer til å være en god utviklingsbase for vår virksomhet, sier prosjektleder Johan Gynnerstedt.

Kontraktssummen er på 175 MSEK. Byggetiden er fra nå og fram til sommeren 2012.

BanaVäg i Väst er en stor samfunnsmessig infrastruktursatsning. Totalt skal Banverket og Vägverket bygge 7,5 mil firefeltsvei samt dobbeltspor mellom Gøteborg og Trollhättan. Utbygningen kommer også til å ha en god miljøeffekt ettersom det blant annet bygges nye gang og sykkelveier, forurenset grunn fjernes og Göta elv får bedre beskyttelse mot utslipp og forurensning.

Veidekke er allerede engasjert i utbyggingen av E45 og Vänerbanan og bygger bl.a. en utvidelse av 1,3 km jernbane til dobbeltspor, 800 m utvidelse av E45 til motorvei, to større jernbanebroer og omfattende ledningsarbeid, på oppdrag fra Banverket, samt en 1,8 km lang jernbanetunnel på oppdrag fra Peab og Banverket (etappen Hede-Älvängen).

Bildet: konsernsjef Terje R. Venold, Veidekke ASA

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!