- Det er ingen tvil om at årets vinter har kostet oss dyrt. Men vi er jo inne i det siste året med fastpris på brøyteanbudet med vegvesenet, derfor kan vi ikke ta oss ekstra betalt, sier Eivind Hope, som er avdelingsleder for veiservice i NCC Roads i Bergen til NRK.

Fra og med 2011 blir det lagt inn en variabel del i brøyteanbudene til vegvesenet i Bergen. Det betyr at entreprenørene vil få ekstra betalt når det må brøytes unormalt mye.

Årsaken er at man på høyeste hold i vegvesenet har hatt mistanke om at det enkelte steder har vært holdt igjen på brøytingen, forteller Gunnar Kråkenes, leder for drift og vedlikehold i Statens vegvesen Bergen distrikt.

Hope og NCC Roads føler at en omlegging er riktig og synes at den økonomiske risikoen dermed blir rett fordelt mellom vegvesenet og entreprenørene.

- Men jeg har ingen tro på at entreprenører brøyter mindre fordi de har anbud med fastpris. Brøytepliktene er detaljert beskrevet i anbudsgrunnlagene. Skulle vi bryte disse, ville vi risikert bøter. Dessuten ville vi neppe fått nye anbud, sier Hope til NRK.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!