I følge ABC Nyheter var det private konkurrenter av Mesta som mente at selskapet fikk med seg så mye penger fra starten ved utskillelsen, at det oppsto urettferdig konkurransevridning. Dermed fikk ESA i juli 2007 en klage som de har tatt til følge.

Nå slutter regjeringen seg til ESAs vurderinger i vedtaket av 7. oktober i fjor. Nærings- og handelsdepartementet har beregnet størrelsen på ulovlighetene og meddeler i et brev til ESA datert 4. februar at en større pengesum vil bli inndratt fra Mesta.

Da utskillingen fra Statens vegvesen skjedde, fikk Mesta en støttepakke på 993,6 millioner kroner til førtidspensjonering, flytte- og pendlerkostnader. Mesteparten av summen bedømmer ESA som tillatt, men at Mesta fikk med seg overgangskontrakter for 66,4 millioner, dekning av diverse andre kostnader for 26,7 millioner og fritak fra dokumentavgift på 8,3 millioner kroner har i følge ABC Nyheter, ESA slått ned på.

Av beløpet på 127,2 millioner kroner som Mesta nå må tilbakebetale til departementet, er 25,8 millioner renter.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!