I alt åtte entreprenører leverte inn anbud, Skanska var nest lavest med 583 mill. NOK, NCC 607 mill. NOK, AF 684 mill. NOK, Mika AS 695 mill. NOK, Leonard Nilsen 700 mill. NOK, Veidekke 758 mill. NOK og Islands Adalverktakar 822 mill. NOK.

Entreprisen omfatter sprengning av 4 kilometer tunnel med et tverrsnitt på 132 m2. Drivingen skal foregå ved at det gås inn på midten og arbeides utover i begge retninger. Det skal sprenges, fraktes ut masser og utføres frost- og vannsikring. Jobben inkluder også bygging av adkomstvei og 4 rømningstunneler.Tunnelen har en total lengde på 12 kilometer og på hver side av entreprisen som ble åpnet i dag, vil det komme entrepriser som fullfører tunnelen. Totalt består prosjektet av syv entrepriser, hvorav fire er tunneljobber. Jernbaneverket skal nå kontrollregne de innkomne anbudene, deretter skal det gjennomføres forhandlinger. Anbudssummen utgjør 94 prosent av tildelingskriteriene. De siste seks prosentene består av oppdragsorganisasjon på fire prosent og oppdragsgjennomføring på to prosent. Det innebærer at hvis det ikke er feil i anbudsdokumentene er Skanska med en pris tre prosent over Mesta Entreprenør, den eneste tilbyderen som kan passere Mesta Entreprenør. Det forventes kontraktssignering senest i løpet av mai.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!