Minnesund bru i E6, på strekningen mellom Gardermoen og Hamar, skal utvides til fire felt med midtdeler. I perioden hvor brua utvides, må trafikken på E6 gå på gamle E6 over Langset bru og gjennom Langset sentrum.

Trafikksikkerhetstiltak Langset sentrum

Før E6-trafikken kan legges gjennom Langset sentrum, skal det blant annet bygges et permanent planskilt kryss mellom rv. 177 og fv. 501. Rv. 177 legges tilbake slik den var inntil 1993, og veien vil derfor gå under Langsetbrua. Det vil bli etablert fortau langs rv. 177 under Langset bru. Det vil bli anlagt en ny permanent rundkjøring i Trondheimsveien, sørvest for butikksenteret og alle kommunale veier og private avkjørsler til Trondheimsveien blir midlertidig stengt, og erstattet med midlertidige veier som leder trafikken til denne rundkjøringa. Eksisterende kryss på Ørbekk bygges om slik at det blir mulig å kjøre inn på E6 i sørgående retning.

Fem tilbud

Fem firmaer har levert tilbud i konkurransen om å bygge trafikksikkerhetstiltakene i Langset sentrum. De fem firmaene er Rune Øvergård AS, Brødr. Nordahl AS, Huser Entreprenør AS, Ole M. Almenli AS og Mesta Drift.

Statens vegvesen vil nå regne gjennom tilbudene, og det ventes at kontrakt med en entreprenør vil undertegnes første uka i februar. Arbeidene med å bygge trafikksikkerhetstiltakene vil da starte omgående og sluttføres i april. Trafikken på E6 vil være lagt om til gamle E6 over Langset bru og gjennom Langset sentrum fra april 2010 til juli 2011.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!