Veistrekningen mellom Hjulsta og Kista er i dag ulykkesbelastet, og veiens dårlige kapasitet fører til lange køer i rushtrafikken. På enkelte steder av veistrekningen er det registrert så mange som 50 000 kjøretøyer i døgnet.

Arbeidet med det nye krysset ved Rinkeby starter i januar 2010 og fullføres i 2013. Oppdraget omfatter grunn- og brobyggingsarbeider og utføres på og ved siden av eksisterende E18 og berørte veier i anleggsområdet.

- Vi er svært glad for oppdraget! Vi har tidligere i år fått Vägverkets tillit med forberedende arbeid for å muliggjøre ombyggingen av nåværende E18 mellom Hjulsta og Rinkeby. Når vi nå får flere oppdrag i den omfattende opprustningen av veistrekningen er gledelig og må betraktes som et bevis på at Vägverket har tiltro til oss som entreprenør, sier avdelingsleder Marcus Nilsson.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!