På hjemmesidene til Statens vegvesen ligger det både tegninger og bilder som skal gi inntrykk av noen av utfordringene man står overfor. Tegningen viser tunnelen mot Bjørvika. En kjeller er gravd ut 100 meter inn under Festningstunnelen. Det er støpt en ny betongplate, som blir den nye kjørebanen. Gulvet i Festningstunnelen skjæres bort i biter og senkes inntil fire meter til den nye kjørebanen.

Tunnelløpet er strengt i enden der sammenkoblingen skjer. Tunnelen benyttes fram til avkjøringsrampen - det såkalte danskeløpet - og videre i et nytt midlertidig kjørefelt rundt Havnelageret, som flettes inn på E18 på høyde med børsen.

I det vestgående tunnelløpet går det to felt ut av Oslo (inn mot Lysaker) og ett felt mot Oslo. Det er med andre ord møtende trafikk i tunnelen. Kjøreretningene er fysisk atskilt med en fysisk sperre.

Bilistene må merke seg:

· Fartsgrensen er 50 km/t.

· Nye kjøremønstre - følg nøye med på skiltingen.

· Smale kjørefelt og møtende trafikk i vestgående felt (mot Lysaker).

· Ett felt i østgående retning (mot Oslo S).

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!