Det økonomiske oppgjøret omfatter bl.a. raset på stuff 29. februar 2008, etterfølgende innlekkasjesone og merkostnader med forskjæring/søppelfylling på Hagelin i Kristiansund.

Uenigheten mellom partene har i hovedsak bestått av ulike oppfatninger av kontraktens bestemmelser og beregning av ekstra byggetid. Etter lengre tids forhandlinger på prosjekt-, region- og vegdirektoratnivå, kom partene til at konflikten skulle bli gjenstand for utenrettslig mekling etter tvisteloven.

Meklingen ble gjennomført forsommeren 2009. Denne uka oppnådde partene enighet basert på meklingsresultatet.

Etter avtale mellom partene er avtalebeløpet konfidensielt. Kostnadsrammen for hele prosjektet inkludert tilførselsveger er på 830 mill. 2009-kr. Gjeldende prognose viser at prosjektet fortsatt holder seg innenfor denne rammen.

Gjenstående arbeider med tunnelduk og elektroinstallasjoner er i rute. Nødvendig testing og sikkerhetsgodkjenning av installasjoner og styringssystemer er planlagt å starte opp fra midten av november.

Atlanterhavstunnelen planlegges åpnet lørdag 19. desember 2009

Tungt.no har allerede prøvekjørt Atlanterhavstunnelen som førstemann. Mer om dette, samt video kan du snart lese mer om på våre sider.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!