Kraftverket skal bygges i fjell i umiddelbar nærhet av eksisterende Rendalen Kraftverk, som ble ferdigstilt i 1971.

Kraftverkene skal ha felles overføringstunnel frem til eksisterende klarekammer. Det vil bli etablert nytt klarekammer, ny trykksjakt og ny kraftstasjon. Deler av eksisterende avløp og eksisterende adkomsttunnel blir felles for stasjonene. Det skal sprenges ny kabeltunnel fra ny adkomsttunnel fram til en ny portal ved siden av den eksisterende.

Kraftverket utnytter et brutto fall på 210 m mellom Glomma ved Høyegga og Nordre Rena elv ved Lomnessjøen. Vannet overføres via en 29 km lang overføringstunnel med tverrsnitt på 43 m2, og maksimalt tillatt driftsvannføring gjennom kraftverket er i henhold til konsesjonsbetingelsene begrenset til 55 m3/s. Årlig middelproduksjon i eksisterende stasjon er ca 680 GWh.

Arbeidene starter i midten av september 2009, og total byggetid er 36 måneder.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!