Da fristen gikk ut, hadde syv tilbud kommet inn, og prosjektleder Lars Magnar Røneid er godt fornøyd med prisene.

- Veidekke er rimeligst med 311 millioner kroner, og under våre overslag. Nå ligger alt til rette for oppstart i november. Spesielt godt med riktig pris er det fordi vi i etterkant har gjort endringer i prosjektet for å bedre trafikksikkerhet. Bl.a. er veibredden utvidet med en meter, og det er lagt inn lys på en del av strekningen i tillegg til at to tunneler på henholdsvis én og to kilometer slått sammen til å bli én på fire kilometer. Dette er selvsagt også utslagsgivende på pris.

Bompengeinnkreving

Vossapakka består i tillegg til de to omtalte prosjektene på riksvei 13, også av E16 Stamvei forbi Voss/Vangstunnelen og utbygging av et kryss på Stanghelle. Prosjektet er delvis bompengefinansiert, forteller Statens vegvesen i en pressemelding tirsdag kveld.

Det skal etableres to bomstasjoner: én på rikveg 13 nær kommunegrensa Voss/Granvin og én på E16 nær grensa mellom Voss og Vaksdal.

Disse skal settes i drift våren 2010 og innkreves via Autopass.

Vossapakka har en styringsramme på 1130 mill. kroner og er planlagt ferdig utbygget i løpet av 2013.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!