Bygge- og anleggsnæringens ordrereserver i 2. kvartal - målt i løpende kroner - viser ingen endring fra forrige kvartal, men er 19 prosent lavere enn i samme kvartal 2008. For nye boligbygg er reservene redusert med 5 prosent fra forrige kvartal, mens det har vært en økning på 5 prosent for rehabilitering. I forhold til samme kvartal i 2008 har det vært en nedgang på 38 prosent i ordrereservene for nybygg, og en økning på 15 prosent innenfor rehabilitering. Innenfor andre bygg enn boligbygg har det vært en svak nedgang i reservene siden forrige kvartal, og en nedgang på 27 prosent sammenlignet med 2. kvartal 2008. Innenfor anleggssektoren har det siste kvartal vært en vekst i ordrereservene på 5 prosent.

Ordretilgangen på boligbygg har økt med 9 prosent fra 1. kvartal til 2. kvartal 2009, mens det er en nedgang på 8 prosent siden i fjor. For andre bygg har det vært en økning på 6 prosent siste kvartal, mens det fra 2. kvartal 2008 har vært en nedgang på 27 prosent. Denne nedgangen kan forklares med nedgang i nybygging.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!