Ring 3 mellom Ulven og Sinsen fungerer i dag både som gjennomfartsåre og lokal fordelingsåre. Strekningen er ca. 2,5 km lang. I 2005 ble det registrert en gjennomsnittlig årsdøgntrafikk (ÅDT) på 75 600.

Prosjektet er inndelt i flere større og mindre entrepriser, og Veidekke har i dag ytterligere to andre entrepriser: Økern T-bane stasjon (239 mill. kroner ekskl. mva.) og Lørentunnelen (620 mill. kroner ekskl. mva).

Prosjektet er en enhetspriskontrakt, og entreprisen omfatter dagsonen på Økern. De største objektene er trekulverter: 2+3-felt betongtunnel (lengde ca. 125 meter), 1-felt betongtunnel (lengde ca. 250 meter) og 1+2-felt betongtunnel (lengde ca. 320 meter).

Vest for Ring 3 omfatter entreprisen veier, rundkjøringer og ramper. En tre-spenns og en ett-spenns spennarmert rampebru skal også bygges i denne entreprisen. To tekniske hus knyttet til hhv. Lørentunnelen og Økerntunnelen skal bygges som integrerte konstruksjoner.

Arbeidene starter omgående og skal ferdigstilles i 2014.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!