Risikovurderingen av forholdene ved rv. 70 Oppdølsstranda i Sunndal er gjennomført. Rapporten fra konsulentselskapet Multiconsult er nå til vurdering i Statens vegvesen.

- Vi arbeider nå med en gjennomgang av kostnader og tidsforbruk knyttet til både Multiconsults anbefalinger og våre egne planer. Først når denne foreligger kan vi gjøre en kvalifisert vurdering om og eventuelt når vegen kan åpnes, sier fungerende regionvegsjef Knut Ivar Nauste i Statens vegvesen Region midt.

Multiconsult har gjennomgått hele rasområdet langs Oppdølstranda - og kommet med en rekke anbefalinger knyttet til rassikringstiltak.

- Parallelt med gjennomgangen av kostnader og tidsrammer fortsetter det pågående arbeid med rassikring, sier Nauste.

Statens vegvesen har også en dialog med Norges vassdrags- og energidirektoratet (NVE) om rapporten og de anbefalte tiltakene.

I rapporten tas blant annet til orde for at sikringsarbeidet i forbindelse med tunnelutbyggingen kan overvåkes med radarvarsling som et pilotprosjekt.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!