StatoilHydro har på vegne av operatøren Gassco, utstedt hensiktsmelding til Kruse Smith Entreprenør AS for anleggsarbeid i forbindelse med oppgradering av prosessanlegget på Kårstø.

Arbeidsomfanget omfatter i hovedsak grunn-, betong- og veiarbeid i forbindelse med installasjon av fire målestasjoner og etablering av rørforbindelser mellom ulike prosessenheter.

Hensiktsmeldingen har en verdi på om lag 67 millioner kroner.

Hensiktsmeldingen forutsetter godkjennelse i interessentskapet Gassled, og kontrakten forventes å bli tildelt i midten av august.

Anleggsarbeidet vil starte i august og skal være ferdigstilt i løpet av 2012.

Gassco er operatør for prosessanlegget på Kårstø, mens StatoilHydro har ansvar for teknisk drift. Anleggene på Kårstø er eid av interessentskapet Gassled.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!