På Norsk vegmuseum kan du nå se en utstilling som viser trafikk og veibygging i Vestfold de siste 50 årene. Utstillingen drøfter utviklingen fra idyllen rundt "Sørlandske hovedvei" til dagens tunnelskandale.

Utstillingen, som opprinnelig ble laget som en vandreutstilling for bruk på rasteplasser i Vestfold sommeren og høsten 2007, har nå blitt flyttet til Norsk vegmuseum. Utstillingen består av tre containere som publikum kan gå igjennom og oppleve ulike sider ved motorvegutbyggingen gjennom Vestfold fra 1960 - 2007.

Temaer i utstillingen er bl.a.: forhold til natur og miljø, konsekvensutredninger med ulike krav og ønsker, arkeologiske registreringer og utgravninger, og trafikken langs E-18 gjennom flere epoker

Å bygge en moderne motorvei i vår tid, er en krevende, kostbar og komplisert sak. Raset i Hanekleivtunnelen skapte også diskusjoner om tekniske utfordringer, ansvar og økonomi. Geologien var en utfordring, på samme måte som sikkerheten, miljøet og kulturlandskapet var det.

Vandreutstillingen "E-18 - en kulturhistorisk reise" er et samarbeidsprosjekt mellom ABM-institusjonene, Arkiv, Bibliotek og Museer i Vestfold. Prosjektet er støttet økonomisk av ABM-utvikling, Norsk kulturråd, Statens vegvesen og Vestfold fylkeskommune i tillegg til ABM-institusjonenens egne midler.

Utstillingen er åpen hver dag fra 12:00 til 18:00

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!