HeatWork-konseptet tas i bruk på stadig flere områder. Nå også innenfor tilrettelegging for helårlig barneidrett.

Håkvik Idrettslag i Nordland har gått nye veier for å holde barn og unge i nærområdet i aktivitet knyttet til ballbingen hele året rundt. Ballbingen ble bygget høsten 2007 med kunstgress som dekke og tilrettelagt for vannbåren oppvarming av et mobilt varmesystem. Varmerør ble lagt ned i grunnen før gresset ble lagt og disse fylt med Glykol, samme væske som på HeatWork konseptet.

I mars i år ble en HeatWork-maskin koblet på og gressmatten var etter kort tid grønn og tørr, klar for lek. Tretti centimeter nedtråkket snø og nysnø er ikke lenger noen hindring for lek og spill midt på vinteren på grønn flate. - Så vidt vi vet finnes det ikke andre ballbinger eller baner tilrettelagt for dette mobile varmingssystemet. Byggingen av ballbinger er ofte basert på spillemidler, sponsing i kombinasjon med dugnadsinnsats. Et permanent oppvarmingssystem er ofte kostnadsmessig urealistisk i slike sammenhenger. Ved å tilrettelegge for et mobilt oppvarmingssystem imøtekommer man ønsket om økt aktivitet blant barn og unge. Når først forarbeidet er gjort i forbindelse med byggingen, kan HeatWork maskin leies inn noen dager i året for å holde kunstgresset tint, . sier salgs og markedsdirektør Michelle Opshaug.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!