Prosjektet «Den nye arbeidsplassen: Arbeid, helse og deltakelse i arbeidslivet» skal fremskaffe ny kunnskap om hvilke arbeidsrelaterte forhold som har betydning for helse og deltakelse i arbeidslivet, melder Arbeidstilsynet.

Prosjektet er en nasjonal hovedsatsing for å skape kunnskap om virkninger av psykologiske, sosiale og organisatoriske forhold i arbeid. Prosjektet støttes av Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Norges forskningsråd og Statens arbeidsmiljøinstitutt.

Hovedfokus er å se på arbeidsmiljøet og dets betydning for jobbengasjement, trivsel og deltagelse i arbeidslivet.

Forskningsprosjektet er basert på innsamling av data ved hjelp av medarbeiderundersøkelser i norske virksomheter. I alt har 7500 ansatte i ulike virksomheter i Norge deltatt i undersøkelsen, og av disse har 3500 ansatte blitt fulgt opp med ny kartlegging etter to år.

Resultatene fra de ulike medarbeiderundersøkelsene skal gi et solid datagrunnlag, som igjen vil bidra til kunnskap om utvikling av arbeidsmiljøforhold i Norge i tiden fremover, mener Arbeidstilsynet.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!