- Vi ønsker å ha et godt samarbeid og en god dialog med fylkeskommunene og de store bykommunene om handlingsprogrammet før vi sender våre innspill til 2010-budsjettet til Samferdselsdepartementet, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Frist for innspill er 26. juni 2009. Hovedlinjene i handlingsprogrammet skal stadfestes 1. oktober 2009.

I NTP har regjeringen konkretisert hvilke store investeringsprosjekter som planlegges i perioden. I handlingsprogrammet er en rekke mindre investeringstiltak ytterligere konkretisert gjennom detaljerte planer for gjennomføring.

Handlingsprogrammet for 2010-2013 omfatter drift, vedlikehold og investering av alle veger som inngår i riksvegnettet fra 1.1.2010, samt hvilke prioriteringer Statens vegvesen har for å intensivere kontroll av kjøretøy og redusere ventetidene på trafikkstasjonene. Etter forvaltningsreformen er det ca 10 200 km veg og 17 ferjestrekninger.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!