Legger vi til de nær 17 000 som er midlertidig sysselsatt på ulike arbeidsmarkedstiltak, er nesten 90 000 mennesker uten jobb ved utgangen av april.

Nav sine tall viser også at unge menn er de som rammes aller hardest. Nesten en av tre arbeidsløse er menn i 20-åra. i aldersgruppa 20-24 år er arbeidsløsheten nå oppe i 7,1 %. For alle grupper under ett, er arbeidsløsheten ved utgangen av april 2,8 %.

Selv om arbeidsløsheten øker i alle yrkesgrupper, begynner det å bli store forskjeller mellom de ulike bransjene. I bygg og anlegg er arbeidsløsheten nå oppe i 6,0 %, mens bare 0,6 % er arbeidsløse i helse-, pleie- og omsorgssektoren.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!