Eksplosjonen inntraff da de to kuttet en fastrustet bolt på toppen av en lagringstank ved hjelp av vinkelsliper. Gnister fra vinkelsliperen antente hydrogengass fra tanken gjennom åpning i tanktaket. Gassen kom av forråtnelse i offshoreavfallet (boreslop) som var på tanken. Den avdøde ble kastet over rekkverket på tanktaket og falt ned ca 12 meter, mens kollegaen ble kastet mot rekkverket og tippet over det, men klarte å holde seg fast.

Hovedbegrunnelsen for boten til selskapet er at det ikke hadde kartlagt eksplosjonsfaren i tanker med boreslop godt nok. Når en etablerer et anlegg hvor det finnes brannfare eller andre akutte farer, bør en gjennomføre en bred og grundig kartlegging av alle farer forbundet med virksomheten.

Arbeidsulykker er et alvorlig problem. Derfor er kravene til arbeidsgivers aktsomhet strenge, og Høyesterett har skjerpet straffenivået på 2000-tallet.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!