De tre byene skal i 2009 til sammen forhandle om 161,7 millioner kroner til tiltak for styrket kollektivtrafikk.

- Byene som lykkes best i å dempe bruken av personbil skal belønnes. Nyordningen med fireårige avtaler mellom staten og byområdene, skal gjelde for søkere som viser en tydelig vilje til å gjennomføre tiltak som begrenser personbiltrafikken, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp).

Av de seks byområdene som har søkt om fireårig avtale, har Samferdselsdepartementet valgt å innlede forhandlinger med Trondheim, Kristiansand og Drammen. 

- Ingen av de seks byene som har søkt om fireårige avtale, tilfredsstiller fullt ut de kravene vi har stilt. Men Trondheim, Kristiansand og Drammen er de som kommer nærmest, sier samferdselsministeren ved tildelingen av belønningspotten for 2009 på i alt 323,4 millioner kroner. Den ene halvparten av beløpet går til de tre nevnte byene, mens den andre halvparten fordeles på seks andre byområder.

Av de seks byene, som ikke får fireårig belønningsavtale, er det Oslo som får det største beløpet med 80 millioner kroner. Bergen får 40 millioner kroner, Stavanger 22,3 millioner, Skien/Porsgrunn 9 millioner, Fredrikstad/Sarpsborg 7 millioner og Tromsø 3,4 millioner kroner.

Restriktive tiltak?En by som Oslo, er avventende med å innføre restriktive tiltak mot privatbiltrafikken. Sammen med Bergen og Stavanger har Oslo heller ikke det samarbeidet med nabokommunene som tilsier en fireårig belønningsavtale med staten og får derfor bare en ettårig avtale.

Samferdselsministeren understreker at Oslo og Bergen er gode på å bygge ut kollektive transportmidler.

- Men denne belønningsordningen skal gå til tiltak som stimulerer folk til å reise kollektivt, det dreier seg ikke om penger til utbygging av det kollektive trafikknettet, sier hun.

Navarsete understreker Stortingets påpekning om at restriktive tiltak skal være et vesentlig faktor når Samferdselsdepartementet inngår fireårige belønningsavtaler med byene.

Skal dobles igjen?Samferdselsministeren sier det er nødvendig å gjøre langt mer i årene framover for å dempe bruken av privatbiler i de største byområdene.

Derfor er den samlede belønningspotten fra staten for 2009 doblet, og ordningen skal igjen dobles i neste fireårsperiode.

Fireårsavtalene skal belønne de byene som viser en tydelig vilje til å innføre tiltak som begrenser privatbilkjøringen. I tillegg kommer storbyenes vilje til å samordne sin areal- og transportpolitikk med nabokommunene på en miljøvennlig og god måte, opplyser hun.

- Privatbiltrafikken øker mest i randsonene rundt byene, og det krever at de tar med nabokommunene når de planlegger areal- og transportpolitikken, sier Navarsete.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!