"Midt i denne planinnspurten har vår etat gjennom tiltakspakke fra Regjeringen fått flere hasteoppgaver. Der har sentrale personressurser i vårt planprosjekt måttet steppe inn og vil være opptatt i enda 2-3 måneder. Dermed må vårt sluttarbeid dessverre legges til side en periode. Vi regner nå med at forslag til kommunedelplan E6 Sjømannskirka - Ornes blir lagt fram til offentlig ettersyn senest august i år", heter det i et brev til kommunen som Ofotentidende har fått tilgang til.

Det påpekes samtidig at denne utsettelsen skal ikke påvirke prosjektet sin prioritet slik det er presentert i forslaget til Nasjonal Transportplan.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!