- Vi tar raset i Namsos svært alvorlig. Det er viktig å få klarlagt raskt hvilken virkning vegarbeidet har hatt for raset i Namsos. Like viktig er det å lære av det som har skjedd, slik at vi eventuelt for framtida kan endre måten vi driver anleggsarbeid på. Folk skal kjenne seg trygge når det drives vegarbeid i nærheten, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete.

Samferdselsdepartementet har gitt følgende mandat for gruppens arbeid:

¿ Undersøkelsesgruppen skal gjennomgå og vurdere planleggings- og prosjekteringsfasen og gjennomføringen av anleggsarbeidene på Kattmarkvegen.

¿ Statens vegvesens retningslinjer for gjennomføring av slike arbeider må vurderes og om disse retningslinjer er fulgt.

¿ Gruppen må også vurdere om det er behov for å foreta forbedringer av eksisterende retningslinjer.

¿ I den grad det er nødvendig bør undersøkelsesgruppen se på øvrige forhold som kan ha hatt betydning for raset.

Undersøkelsesgruppen har følgende fem medlemmer:

Professor Steinar Nordal, NTNU (leder)

Dr. Christian Madshus, NGI

Professor Claes Alén, Chalmers Tekniska Høgskola, Sverige

Dosent Leif Jendeby, Vägverket, Sverige

Siv.ing. Einar Lyche, Rambøl

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!