Allerede fredag tok vegdirektør Terje Moe Gustavsen til orde for en ekstern gjennomgang av hendelsen og Vegvesenets aktiviteter i området. Nå er det oversendt et konkret forslag til mandat til Samferdselsdepartementet som også vil oppnevne gruppen.

- Undersøkelsesgruppen bør gjennomgå og vurdere planleggings - og prosjekteringsfasen, og gjennomføringen av anleggsarbeidene i Kattmarkvegen. Statens vegvesens retningslinjer for gjennomføring av slike arbeider må vurderes og om disse retningslinjer er fulgt. Gruppen bør også vurdere om det er behov for å foreta forbedringer av eksisterende retningslinjer. Undersøkelsesgruppen arbeider selvstendig, heter det i forslaget til mandat.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!