- Anleggsvirksomheten har vært og er fortsatt en viktig del av AF Gruppens virksomhet.Vi har styrket organisasjonen nettopp med tanke på en tyngre satsing på samferdsel.

Tiltakene i Nasjonal transportplan er i tråd med de signalene som er gitt på forhånd fra Regjeringen. Omfanget av uløste utfordringer innen samferdsel er svært stort og det er derfor gledelig, og på høy tid, at det i planen legges opp til vesentlig høyere utbyggingstakt enn det vi tidligere har sett, sier Pål Egil Rønn, konsernsjef i AF Gruppen, i en kommentar til framleggelsen av Nasjonal Transportplan fredag.

- God infrastruktur øker konkurransekraften for norsk industri. Den norske økonomien gir rom for å investere i framtidig konkurransekraft. Skal vi kunne utdanne og videreutvikle dyktige ressurser som finner det attraktivt å bygge våre veier og baner er det viktig at ambisjonene legges på et slik nivå at vi kvitter oss med stempelet som en av de nasjonene med dårligst veistandard i Europa. AF Gruppen ønsker å være en langsiktig leverandør innen samferdsel og ser fram til å at planen gjennomføres.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!