Planane til selskapet Nordic Mining går ut på å starte et dagbrudd for rutil i Engebøfjellet i Naustdal. Rutil (titandioksyd) benyttes som pigment i en rekke produkter som for eksempel maling, papir og tannkrem.

Riksveg 611 på nordsiden av Førdefjorden er eneste vegforbindelse til Engebø. Gruvedriften vil medføre behov for økt transport av både personer og varer. Trafikken vil ikke få et slikt omfang at det får direkte miljømessige konsekvenser med hensyn på støy og forurensninger. Hvis ikke møtemulighetene på den smale vegen utbygges, vil både økt lastebiltransport og endret retningsfordeling bety at fremkommeligheten blir dårligere enn den er i dag. Det er Transportøkonomisk institutt som melder dette.

Gruveselskapet kan samarbeide med myndighetene for å få utbedret møtemulighetene og gjennomføre sikkerhetstiltak langs vegen.

Selskapet kan selv iverksette tiltak for å begrense antallet kjøretøyer som benyttes til arbeidsreiser og varetransport ved å utarbeide en transportplan for virksom¬heten.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!