Flere holdeplasser har blant annet fått ny kantstein og ledelinjer for blinde og svaksynte. Resultatet er bedre tilgjengelighet til selve holdeplassen og enklere, trinnfrie av- og påstigningsforhold. I tillegg har blant annet kart, bedre skilting og sanntidsinformasjon (SIS) gjort det enklere å orientere seg i kollektivtransportsystemet.

Statens vegvesen administrerer tilskuddsordningen på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, og i 2006 og 2007 ble det årlig bevilget 50 millioner kroner til kommuner og fylkeskommuner for å delfinansiere tiltak som bedrer tilgjengeligheten til kollektive transportmidler. Ordningen er videreført, og i 2009 skal det fordeles 56 millioner til liknende tiltak.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!