- Vi jobber nå med å tilpasse organisasjonen et lavere volum, sier Aarstad i pressemeldingen. Skanska vil likevel ta inn nyutdannede ingeniører og lærlinger i opplæringsstillinger i selskapet i år.

Selskapet mener også at de er helt avhengig av at finansmarkedet begynner å fungerer ordentlig igjen, og at krisepakken fra regjeringen er av stor betydning for utviklingen i markedet fremover.

I 2008 satt Skanska Norge igjen med et resultat før skatt på 561 millioner kroner, mot 619 millioner i 2007. Driftsresultatet falt fra 480 millioner kroner til 349 millioner, mens Skanska Norge klarte å øke omsetningen med drøyt 350 millioner kroner til 11,4 milliarder.

Skanska Bolig tapte 32 millioner av en omsetning på 800 millioner kroner i 2008, som skyldes nedskrivninger. Nedskrivningen kom i fjerde kvartal, etter at selskapet gjennomførte en verdivurdering av tomteporteføljen og usolgte boliger. Årsresultatet inneholder også en salgsgevinst på 46 millioner kroner.

Skanska Bolig venter en gradvis bedring i markedet gjennom 2009, og at lavere byggekostnader vil gjøre det mulig å introdusere nye attraktive boligprosjekter.

Resultatet før skatt for Skanskas samlede virksomhet i Norge i 2008 ble 529 millioner kroner, en nedgang fra 697 millioner i 2007. Den samlede omsetningen, korrigert for elimineringer, økte marginalt til snaue 11,8 milliarder. Resultatet i fjor innebærer en margin på 4,9 prosent.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!