Grane kommune, Statens vegvesen og Mosjøen og omegn næringsselskap KF inviterer potensielle entreprenører (underentreprenører) og leverandører til informasjonsmøte om utbyggingen av E6 gjennom Grane kommune i Norland.?Det skjer tirsdag 17. februar i kommunehuset på Trofors. Der vil det bli gitt en orientering om utbygging av E6 på Helgeland ( også rv. 78 Toven-prosjektet), utbyggingsprosjektene E6- Grane kommune og man vil også komme inn på kvalifikasjonskrav som stilles til entreprenører ( underentrepenører) og leverandører. Utbedringen av E6 ved Majavatn i Grane kommune i Nordland er forutsatt startet i 2009. Det er bevilget 30 mill. kroner til prosjektet i saldert budsjett 2009, og arbeidene er planlagt startet i august 2009. Den foreslåtte tilleggsbevilgningen på 15 mill. kroner i regjeringens krisepakke vil gjøre det mulig å fremskynde anleggsstarten.
Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!