Saken startet etter at Mesta fikk oppdraget med å bygge en toløpet tunnel gjennom Frodeåstunnelen i Tønsberg. Fjellet viste seg å være mer porøst enn det som var kjent i anbudsdokumentene. Det førte til at arbeidene med å tette sprekker i fjellet ble langt mer krevende enn forutsatt og arbeidet ble forsinket.

Tapte i tingretten

Mesta krevde i utgangspunktet 54 millioner kroner. I tingretten tapte Mesta søksmålet som var rettet mot Samferdselsdepartementet. I lagmannsretten tapte derimot staten. Lagmannsretten begrunner sin dom med at Mesta ble påført et betydelig merarbeid verdsatt til 14 millioner kroner. I tillegg førte forsinkelsen også til en at Mesta tapte penger. Lagmannsretten har skjønnsmessig fastsatt dette tapet til 7 millioner, forteller NRK.

Samferdselsdepartementet vant saken i tingretten, men tapte altså i lagmannsretten. Ingen av partene har til nå tatt stilling til om saken skal ankes til Høyesterett.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!