Det var i fjor høst at planseksjonen i Larvik kommune sendte en regning på 500.000 kroner til Statens vegvesen, etter at man hadde behandlet reguleringsplanen for ny E18 fra Sky til grensen mot Telemark. Men Vegvesenet nektet å betale. Saken ble forelagt Miljøverndepartementet, som konkluderte med at plan- og bygningsloven ikke gir hjemmel til å kreve kommunalt gebyr fra Vegvesenet i slike saker.

Frps stortingsrepresentant fra Larvik, Anders Anundsen, tok saken opp i Stortinget - og rettet et spørsmål til samferdselsminister Liv Signe Navarsete om statsråden ville foreta seg noe for at kommunene generelt skal slippe en stor økonomisk belastning ved behandling av planforslag fra Statens vegvesen.

Statsråd Navarsete har nå svart, og sier at det ikke blir riktig å likestille behandling av planer for riks- og fylkesveianlegg med behandling av private reguleringsforslag.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!