Styringsgruppa for «Dalanepakken» foreslår totalt seks «byggeklosser», det vil si prosjekter som hører naturlig sammen. Fem av dem skal få tilhørende bomstasjoner. Den nøyaktige plasseringen er ikke helt avklart, men det legges opp til helautomatiske bomstasjoner av samme type som i haugesundsområdet.

- Dette kan bli århundrets samferdselsløft i Dalane, forteller ordføreren i Eigersund, Terje Jørgensen jr. (H) til Dalane Tidende.

Forslaget fra den politiske styringsgruppa består av selvstendige «klosser» som kan bygges uavhengig av hverandre. Tanken er at ingen enkeltkommune skal kunne torpedere helheten i utbyggings- og finansieringsplanen. 81 prosent av totalkostnadene skal dekkes gjennom bompenger.

Målsetningen er å fjerne de verste flaskehalsene på E39 og de øvrige hovedveiene, slik at spesielt næringstrafikken får bedre rammebetingelser. Men også de mest ulykkesbelastede strekningene skal utbedres, mange steder med midtdeler og belysning. I tillegg skal Egersund sentrum avlastes for gjennomgangstrafikk, og tilgjengeligheten til havna og industriområdene på Eigerøy skal sikres.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!