Den fredede Brattørbrua ved Trondheim er ganske nedslitt og sigen, og lar seg ikke forsterke mer. Av hensyn til brukonstruksjonen innføres det en maksimalgrense på 25 tonn totalvekt for trafikken over brua. Samtidig innføres en fartsgrense på 30 km/t.

- Allerede i denne uken vil det komme opp skilting som opplyser om vektbegrensningen, forteller Trond Aune i Statens vegvesen.

- Det blir problematisk å komme seg til Brattøra når denne brua ikke kan brukes, sier Nik. Haugrønning, som er leder for Norges Lastebileier-Forbund i Sør-Trøndelag. Daglig går det snesvis av transporter med containere fra jernbanens godsterminal på Brattøra opp til Heimdal. Denne tungtransporten går over Brattørbrua. Lastebiler på vei til Brattøra pleier å kjøre ned Kjøpmannsgata. Nå blir den naturlige ruten sørfra å kjøre Prinsens gate helt ned, svinge inn i Fjordgata ved Ravnkloa og deretter manøvrere seg rundt en trang sving inn i Søndre gate og over Jernbanebrua. Gatekrysset Søndre-Fjordgata vil bli meget utfordrende for de lengste kjøretøyene, tror Haugrønning.

Brattørbrua ble fredet av Riksantikvaren i år. Brua sto ferdig i 1880, men ble nesten helt fornyet i 1939. Den er av rullebru-typen, som er sjelden i Norge.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!