I perioden 10.11.2008 til 13.05.2009 vil Ski kommune opparbeide Øvre Torg med nytt grøntanlegg og vannskulptur samt nye vann-, avløps- og overvannsledninger i Brageveien.

Anleggsulemper

Det er ikke til å unngå at arbeidet i anleggsperioden vil merkes. Anleggsaktiviteten vil i lengre perioder medføre ulemper så som støy, støv og omlegging av varetransport og gangvei til Ski rådhus.

- Vi beklager de ulempene dette medfører for beboere, besøkende, gående, ansatte og trafikanter i området, sier kommunen.

Arbeidene følger Ski kommunes støyforskrifter. Dersom arbeidene innebærer støybelastninger utover gjeldende grenseverdier, innhentes tillatelse fra kommunale helsemyndigheter før arbeidene utføres.

Endret trafikkbilde ved rådhuset

I anleggsperioden vil Øvre Torg, Brageveien og den avgiftsbelagte parkeringsplassen øst for Ski rådhus være stengt grunnet anleggsarbeider.

Publikum til Ski rådehus henvises da til å parkere enten ved eldresenteret eller parkeringsplassen lengst øst for rådhuset. Herfra er det skiltet hvor man skal gå. Det vil hele tiden være åpent for publikum og ansatte til å komme inn i rådhuset fra vestsiden av bygget og inn hovedinngangen. Vareleveranser kan leveres i underetasjen hvor heisen kan benyttes. For å komme til gågata oppfordrer vi folk til å benytte undergangen i Idrettsveien 16 (tidl. Ski politikammer).

Vær sikker

Anleggsområdet skal inngjerdes og merkes. Vi ber likevel foreldre om å holde et ekstra øye med barna da anleggsområder ofte fungerer som et trekkplaster for nysgjerrige små.

Det er Askim Entreprenør AS som har fått oppdraget for Ski kommune.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!