Staten, Nordland fylkeskommune og Hordaland fylkekommune har inngått forlik med Reinertsen AS i verserende tvist om erstatningskrav knyttet til syv bruer (riks- og fylkesveg). Tilsvarende forlik er inngått med Skanska AS og Veidekke ASA. Kontraktene for de aktuelle bruene var til sammen på ca. 650 mill kroner.

Avtalen innebærer at hver enkelt betaler seks millioner kroner og at staten/fylkeskommunene dermed ser erstatningssaken i forhold til disse selskapene som endelig avgjort. Fylkeskommunene vil få overført om lag 20 prosent av beløpet.

Partene er enige om å arbeide videre med spørsmålet om at en betydelig del av beløpet kan benyttes til å intensivere arbeidet med å sikre konkurranseforhold i anleggsbransjen som i pakt med gode etiske normer og gjeldende regelverk på området, styrke innsatsen mot svart arbeid og arbeidet for å sikre at lønns- og arbeidsforholdene i bransjen er i samsvar med gjeldende regelverk (sosial dumping). Forslag om et slikt arbeid vil bli tatt opp med Samferdselsdepartementet.

- Jeg er glad at vi nå også i forhold til Reinertsen AS gjennom denne avtalen legger en vanskelig sak bak oss, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!